Nieuws

KBC-HOOFDZETEL BEHAALT ZILVER


De KBC-hoofdzetel aan de Havenlaan te Brussel kreeg een zilveren Cycle Friendly Employer certificate uit handen van Mikaël Van Eeckhoudt, de directeur van de Fietsersbond. Na een zelfevaluatie kwam een expert van de Fietsersbond langs voor een audit. De expert ging na hoe de KBC-vestiging scoort op diverse aspecten van het fietsbeleid.

De hoofdzetel van KBC investeerde de afgelopen jaren sterk in fietsinfrastructuur, fietsen voor personeel en in diensten aan fietsende werknemers. De goed toegankelijke, ruime en beveiligde fietsenstalling, alsook de nieuwe douches en kleedkamers voor het personeel, scoorden hoog. Bezoekers kunnen hun fiets degelijk stallen bij de hoofdingang.

Werknemers van KBC kunnen dankzij een voordelige loonruil een fiets naar keuze leasen voor hun woon-werkverkeer. Ze ontvangen de maximale fietsvergoeding van 0,24 euro per km. In de Brusselse hoofdzetel krijgen de fietsen van het personeel een jaarlijkse technische controle.

KBC neemt bovendien deel aan Bike to Work, het programma van de Fietsersbond dat werknemers aanmoedigt om te fietsen naar het werk.

De Fietsersbond adviseert KBC om de komende jaren te investeren in een gecoördineerd fietsbeleidsplan om het volledige fietspotentieel van het personeel aan te boren. Meer fietsenstallingen en een volgehouden sensibilisering van alle medewerkers zijn belangrijke initiatieven op weg naar een gouden certificaat.

DE VLAAMSE OVERHEID BEHAALT 2 ZILVEREN CYCLE FRIENDLY CERTIFICATES


De Vlaamse Overheid behaalde een zilveren Cycle Friendly Employer Certificate voor twee vestigingen: het Herman Teirlinck- en het Hendrik Conscience-gebouw te Brussel.

Deze vestigingen van de Vlaamse Overheid scoren sterk op vlak van dienstverlening voor fietsende personeelsleden met o.a. een jaarlijks nazicht van fietsen, duidelijke communicatie over fietsvoorzieningen, mogelijkheden om fietsen te testen, het uitlenen van dienstfietsen en kortingen bij fietshandelaars. Personeelsleden kunnen makkelijk dienstfietsen ontlenen dankzij een slimme sleutelkast.

De fietsmanager van de Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het fietsbeleidsplan. Fietsen naar het werk heeft een belangrijke plaats in het project ‘Gezond leven op het werk’ dat in de hele Vlaamse Overheid loopt.

"De Cycle Friendly Employer certificatie is enerzijds een handige tool die duidelijke doelstellingen vooropstelt om als werkgever een zo fietsvriendelijk klimaat te creëren. Anderzijds is het de kers op de taart. Het is zeer fijn om te zien dat onze inspanningen geloond hebben om zo twee zilveren certificaten te behalen. Dankzij de duidelijke feedback verbeterpunten stimuleert ons dit verder om een traject uit te werken om volop te gaan voor het gouden certificaat. "
Sibert Verbinnen, Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid

EASME IS DE EERSTE 'CYCLE FRIENDLY EMPLOYER' IN BELGIË


EASME, het Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, mag zich de eerste gecertificeerde fietsvriendelijke werkgever in België noemen. Het agentschap van de Europese Commissie behaalde een Bronze Cycle Friendly Employer Certificate.

EASME is gevestigd in hartje Brussel en heeft 500 werknemers. Maar liefst 100 werknemers zijn lid van de EASME Cycling Group, een dynamische club van fietsminded collega’s die informatieve en ludieke activiteiten opzet met fietsen als rode draad. Sinds 2016 vindt jaarlijks de #velomaicampagne plaats met workshops, een wedstrijd, een fietsontbijt en een fietslunch.

EASME scoort hoog op vlak van motivatie, communicatie en dienstverlening aan fietsende collega’s. Oliver Kozak, Senior Advisor en voorzitter van de EASME Cycling Group, reageert verheugd, maar blijft ambitieus: “Voor EASME is het behalen van een Bronze Cycle Friendly Employer Certificate de kroon op het werk voor onze inspanningen van de laatste jaren. De feedback die we ontvingen is waardevol om ons bedrijf nog fietsvriendelijker te maken. Op vlak van parkeerbeleid en fietsvriendelijkheid voor klanten, kunnen we nog veel vooruitgang boeken. Het is onze de ambitie om in 2020 al een Golden Certificate te behalen!”.

Interesse bij grote werkgevers

De Fietsersbond, verantwoordelijk voor de certificering in België, kan in 2019 andere geïnteresseerde ondernemingen auditen en certificeren. Enkele grote werkgevers als KBC en de Vlaamse Overheid hopen in februari al hun certificaat van fietsvriendelijke werkgever te kunnen behalen.

Wat is CFE-certification ?

De ‘Cycle Friendly Employer’-certificates of CFE-certificates zijn de Europese labels voor fietsvriendelijke bedrijven. Ze worden uitgereikt in 10 Europese landen, waaronder België.

CFE-certification erkent de inspanningen van uw bedrijf om werknemers naar het werk te laten fietsen. Een CFE-certificate behalen, maakt uw fietsinvesteringen zichtbaar voor de buitenwereld. Met een CFE-certificate onderscheidt uw bedrijf zich als een duurzame werkgever met aandacht voor gezonde medewerkers en mobiliteit. Het is bovendien een bewijs dat uw bedrijf klaar is om uitdagingen in de toekomst aan te gaan.

Welke CFE-certificates bestaan er ?

CFE - Logo - Bronze

Bedrijven met een basisfietsbeleid die aantoonbare basisinvesteringen gedaan hebben in fietsen naar het werk, komen in aanmerking voor een ‘Bronze CFE-certificate’. De eerste resultaten van het beleid en de investeringen zijn concreet zichtbaar. Het bedrijf heeft een stevige basis gelegd om fietsen te promoten en heeft ambities om zijn fietsbeleid door te trekken in de toekomst.

CFE - Logo - Bronze

Bedrijven met een uitgewerkt fietsbeleid en een duidelijk aanwezige fietscultuur kunnen aanspraak maken op een ‘Silver CFE-certificate’. Fietsen zit in het DNA van het bedrijf. Dat bewijzen een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur, een uitgebouwd programma om fietsen aan te moedigen, investeringen in bedrijfsfietsen, een stijgend percentage fietsende werknemers, …

CFE - Logo - Bronze

Bedrijven met een hoogstaand, creatief, innovatief, volledig en exemplarisch fietsbeleid komen in aanmerking voor een ‘Golden CFE-certificate’. Het bedrijf toont aan dat fietsen de eerste vervoerskeuze is d.m.v. een uitstekende fietsinfrastructuur, een performant en volledig aanmoedigingspakket, een frequent dagelijks fietsgebruik op alle bedrijfsniveaus en in alle -afdelingen.

Wie voert de CFE-certification uit ?

CFE-certification in België gebeurt door de Fietsersbond. Specialisten van de Fietersbond gaan na of uw bedrijf of organisatie beantwoordt aan de Europees vastgelegde criteria voor fietsvriendelijke ondernemingen.

De Fietsersbond heeft dankzij zijn programma Bike to Work 10 jaar ervaring en expertise opgebouwd in woon-werkverplaatsingen per fiets en fietsbeleid voor bedrijven: www.biketowork.be

Hoe gebeurt de CFE-certification ?

Zelfevaluatie

Stap 1: Zelfevaluatie

U ontvangt een zelfevaluatieformulier. Met dit formulier kan u zelf nagaan of uw bedrijf voldoende scoort om een certificaat te behalen. Indien uw totaalscore en de scores per categorie voldoende hoog zijn, komt u in aanmerking voor Stap 2: een onsite audit.

Er worden geen kosten aangerekend voor deze eerste oriënterende fase.

Onsite audit

Stap 2: Onsite audit

Als uw bedrijf een voldoende score behaalt op de zelfevaluatie, kan u een aanvraag doen voor een onsite audit. Een auditor van de Fietsersbond bezoekt uw bedrijf en gaat na hoe uw bedrijf scoort op 5 categorieën:

1. Informatie, communicatie en motivatie
2. Coördinatie en organisatie
3. Dienstverlening
4. Infrastructuur
5. Fietsbeleid voor klanten en bezoekers

De auditor maakt een gedetailleerd rapport op met een score en feedback per criterium en een totaalscore.

Indien de totaalscore en de scores van alle categorieën voldoende zijn, komt uw bedrijf in aanmerking voor certificatie (Stap 3).

De onsite audit is een betalende dienstverlening. Raadpleeg hier de tarieven.

Cycle Friendly Employer

Stap 3: Certificaat

Als uit de audit blijkt dat uw bedrijf een voldoende hoge totaalscore heeft én voldoende scoort op elke categorie afzonderlijk, ontvangt uw bedrijf een certificaat. Afhankelijk van de score gaat het om een ‘Bronze CFE-certificate’, een ‘Silver CFE-certificate’ of een ‘Golden CFE-certificate’.

Een CFE-certificate is geldig voor 3 jaar. U betaalt een licentie voor het gebruik van het CFE-logo. Raadpleeg hier de licentie-tarieven.

Na 3 jaar kan uw bedrijf opnieuw een CFE-certificatie aanvragen.

Wat is de meerwaarde van CFE-certification ?

Dankzij het behalen van een CFE-certificaat profileert uw bedrijf zich als een kwaliteitsvolle werkgever met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van werknemers en voor mobiliteit. Een CFE-certificaat behalen is een bewijs uw bedrijf in staat is om duurzaam te innoveren en om structurele veranderingen door te voeren met het oog op toekomstige uitdagingen.

Gecertificeerde bedrijven krijgen aandacht in de communicatiekanalen van de Fietsersbond en Bike to Work:

 • Het magazine Veelo: 8500 exemplaren
  Bike to Work - logo

  De website Veelomag.be
  Bike to Work - logo

  De website van de Fietsersbond
  Bike to Work - logo
 • het jaarlijkse Bike to Work-magazine: 15700 exemplaren
  Bike to Work - logo

  De website biketowork.be
  Bike to Work - logo

 • Bike to Work - logo Bike to Work: 2700 volgers

Tarieven

bedrijfsgrootte onsite audit 3-jarige licentie CFE-logo
< 10 werknemers 400 € 150 €
10 – 50 werknemers 750 € 210 €
51 – 100 werknemers 900 € 300 €
101 – 250 werknemers 1 100 € 600 €
251 – 500 werknemers 1 300 € 750 €
501 – 1000 werknemers 1 600 € 900 €
> 1000 werknemers aanbod op maat aanbod op maat

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Het tarief voor de audit en de licentie dekt de personeelskosten voor CFE-certification en de kosten om het programma uit te voeren. Elk financieel overschot wordt door de Fietserbond vzw volledig geïnvesteerd in projecten die fietsen ten goede komen.

Investeren in fietsen loont

Meer productieve werknemers

Het aantal ziektedagen van werknemers die naar het werk fietsen ligt 1/3de lager dan van collega’s die niet fietsen. Minder ziektedagen betekent meer productieve werknemers. Fietsende werknemers hebben lagere BMI-waardes (fietsers: 24,01/autogebruikers: 25,66) en scoren opmerkelijk hoger qua welzijn (fietsers: 60,61/autogebruikers: 54,61). Werknemers die zich goed in hun vel voelen, presteren beter op de werkvloer.

Minder kosten

Het stallen van fietsen vraagt veel minder plaats dan wagens parkeren: op 1 parkeerplaats voor een auto (12 m²) kunnen tot 7 fietsen gestald worden.
Naar het werk fietsen vermindert kosten voor brandstof voor uw werknemers of uw bedrijf.

Stiptere werknemers en betere mobiliteit

Werknemers die fietsen, geraken vlotter op het werk, vinden sneller plaats voor hun fiets en komen minder vaak te laat. Fietsers ontlasten de wegen van en naar uw bedrijf en maken het beter bereikbaar. Uw bedrijf draagt bij tot een meer duurzame leefomgeving.

Getuigenissen

"De Cycle Friendly Employer certificatie is enerzijds een handige tool die duidelijke doelstellingen vooropstelt om als werkgever een zo fietsvriendelijk klimaat te creëren. Anderzijds is het de kers op de taart. Het is zeer fijn om te zien dat onze inspanningen geloond hebben om zo twee zilveren certificaten te behalen. Dankzij de duidelijke feedback verbeterpunten stimuleert ons dit verder om een traject uit te werken om volop te gaan voor het gouden certificaat. "
Sibert Verbinnen, Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid

"Voor EASME is het behalen van een Bronze Cycle Friendly Employer Certificate een bekroning voor de inspanningen die onze organisatie de laatste jaren heeft geleverd. De concrete feedback die we ontvingen na de audit helpt ons om ons bedrijf nog fietsvriendelijker te maken. We hebben de ambitie om in 2020 een Golden Certificate behalen."
Oliver Kozak, Senior Advisor EASME & voorzitter EASME Cycling Group