Nieuws

Cofinimmo bekroont inspanningen op vlak van fietsbeleid met gouden CFE certificaat


BRUSSEL – In het najaar van 2022 ontving Cofinimmo een gouden Cycle Friendly Employer Certificaat. Daarmee zijn zij slechts de tweede werkgever in België die de hoogste score behaalden. De Fietsersbond bekroont hiermee de inspanningen om fietsen naar het werk op de kaart te zetten, want niet minder dan een op vijf van de werknemers van Cofinimmo fietst nu al regelmatig naar het werk.

The Bike Project in 2018 is een belangrijke mijlpaal in het fietsbeleid van Cofinimmo. Via dit initiatief is de basis gelegd om de medewerkers op de fiets te krijgen i.p.v. in de wagen. In 2020 lanceerden ze daarenboven het programma “Bike for all”, waarbij elke Cofinimmo medewerker jaarlijks een mooi budget krijgt om voordelig een fiets te leasen. Daarnaast zijn er ook verschillende aantrekkelijke initiatieven n.a.v. de week van de mobiliteit.

De werkgever heeft de laatste jaren ook ingezet op de uitbouw van een goede fietsinfrastructuur. De fietsenstallingen zijn kwalitatief en ruim voldoende aanwezig voor zowel het personeel als bezoekers en ze zijn makkelijk toegankelijk.

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo ontving de gouden award uit handen van Cindy Raes van Fietsersbond en is hiermee slechts de tweede Belgische werkgever die de hoogste score in het Cycle Friendly Employer certificatieproces behaalt, naast Janssen Pharmaceutica.

Umicore Brugge krijgt de zilveren fietsmedaille als eerste West-Vlaamse werkgever


BRUGGE - Als eerste werkgever in West-Vlaanderen ontving Umicore Cobalt & Specialty Materials te Brugge een zilveren ‘Cycle Friendly Employer Certificate’. De Fietsersbond bekroont hiermee de inspanningen van het bedrijf om fietsen naar het werk op de kaart te zetten, want niet minder dan één op zes van de werknemers van Umicore fietst nu al regelmatig naar het werk.

Umicore Brugge motiveert zijn werknemers met een maximale fietsvergoeding, uitgebreide fietslease met fietsbijstand, verzekeringen en onderhoud, voordelige fietskledij en een technische dienst die kleine herstellingen uitvoert en gestrande werknemers met pech onderweg verder helpt. Bovendien voorziet een recent afgesloten CAO een mooie incentive voor de werknemers als de target van 30.000 gefietste woon-werkkilometers gehaald wordt. Ook na de werkuren motiveert Umicore Brugge zijn personeelsleden om te fietsen. Zo is er de jaarlijkse deelname aan Sporta MonVentoux, waarbij de kosten gedragen worden door de werkgever, en sponsort Umicore ook fietstochten en andere fietsactiviteiten die door het personeel worden georganiseerd.

Geert Hennebel, Business Line Manager van Umicore Brugge ontving de award uit handen van Cindy Raes van de Fietsersbond. Umicore Brugge is hiermee de eerste West-Vlaamse werkgever die zich officieel een 'Cycle Friendly Employer' mag noemen.

Enkele aanpassingen aan de fietsinfrastructuur binnen het bedrijf en een duidelijk fietsbeleid naar klanten en bezoekers toe kunnen naar de toekomst toe zorgen voor verdere versterking van reeds geleverde inspanningen. De Fietsersbond is er van overtuigd dat een gouden CFE label binnen handbereik ligt voor Umicore Brugge.

Het Europees Parlement mikt op 19% fietsers in 2023


BRUSSEL - Het Europees Parlement behaalde in december 2021 een bronzen Cycle Friendly Employer Certificaat voor de inspanningen om zijn werknemers aan te moedigen om te fietsen naar het werk. Hoe wordt een werkgever ‘cycle friendly’? We vroegen het aan Blaise Vanopdenbosch, de mobiliteitsverantwoordelijke van het Europees Parlement.

Welke plaats heeft de fiets in het mobilititeitsplan van het Parlement ?

“We moedigen personeelsleden al bijna 20 jaar aan om de fiets te gebruiken voor dienstverplaatsingen. De gebouwen van het Parlement en de instellingen waarmee we samenwerken in Brussel liggen dicht bij elkaar. Fietsen is daarom de snelste en handigste keuze. In het begin hadden we maar een handvol dienstfietsen ter beschikking voor professionele verplaatsingen. We hebben deze vloot doorheen de jaren systematisch vernieuwd en uitgebreid. Op dit moment kunnen collega’s een vijftigtal moderne fietsen ontlenen voor hun dienstverplaatsingen, waaronder 35 e-bikes.”

Zijn er voldoende dienstfietsen beschikbaar voor het personeel ?

“Op dit moment wel. In 2012 werden 700 trajecten afgelegd met de dienstfietsen. Dit aantal is gestegen tot 3.800 per jaar in 2019. 675 verschillende personeelsleden hebben al er al gebruik van gemaakt. Sommigen ontlenen zelfs dagelijks een dienstfiets. We hebben een onderhoudscontract waarbij de fietsen maandelijks worden nagekeken en waarbij ze ingeval van deft binnen de 24u worden hersteld. Personeelsleden kunnen de dienstfietsen ook gebruiken om na het werk naar huis te fietsen als ze de fiets de volgende dag opnieuw inleveren.”

Welke fietsinfrastructuur voorziet het Europees Parlement?

“We hebben overdekte en beveiligde fietsenstallingen in onze gebouwen. In 2022 willen we een nieuwe verdieping inrichten voor bezoekers die met de fiets komen.” “In 2021 hebben we een ultramoderne fietsenstalling geopend met meer dan honderd nietjes-vormige fietsenrekken, geventileerde lockers, kleedkamers, douches, oplaadpunten voor e-bikes, een compressor, een reparatiezuil en plaatsen voor speciale fietsen (bv. cargofietsen). Nog niet alle gebouwen zijn op dit niveau uitgerust, maar het is onze ambitie om alle fietsers en bezoekers die met de fiets komen hetzelfde comfortniveau te bieden in de toekomst.”

Het Europees Parlement biedt geen fietsvergoeding aan het personeel. Op welke manier slagen jullie er toch in om het personeel te sensibiliseren om te fietsen naar het werk ?

“Elk jaar in de mei organiseren we het fietsevent ‘Velomai’ met lezingen, workshops, fietstochten en vormingen. We nemen ook deel aan de Velomai Cycling Challenge, een fietswedstrijd die over alle Europese instellingen heen wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Tijdens de Week van de Mobiliteit organiseren we een campagne om fietsen te promoten. Bij het Mobility Point, een infoloket voor mobiliteit in het hoofdgebouw, kunnen personeelsleden bovendien info krijgen over hun verplaatsingen en duurzaam vervoer.”

17% van de werknemers van het Europees Parlement gebruikt de fiets. Dat is een hoog percentage, zeker voor Brussel. Hoe zijn jullie daarin geslaagd?

“Het cijfer van 17% komt uit onze laatste mobiliteitsenquête. In het Europees Parlement is na jarenlang volgehouden inspanningen een fietscultuur geïnstalleerd die stevig verankerd is. De corona pandemie heeft zeker ook invloed gehad omdat veel werknemers van het openbaar vervoer overgestapt zijn op fietsen of lopen. In de Noord-Europese landen wordt vaker gefietst. Het inspirerend voorbeeld van fietsende collega’s uit deze landen heeft andere personeelsleden aangezet om ook te fietsen. Ook de nieuwe fietsvoorzieningen die onlangs gerealiseerd zijn in Brussel tijdens de corona crisis hebben het comfort en veiligheid voor fietsers verhoogd.”

Welke toekomstambities hebben jullie met de fiets?

“We hebben een ambitieus streefcijfer van 19% fietsverkeer naar het werk in 2023. Om meer fietsers aan te trekken, gaan wij onze bestaande fietsenstallingen uitbreiden en moderniseren, maar ook bijkomend nieuwe parkeerplaatsen voor fietsen inrichten.”

Janssen Pharmaceutica wint goud voor fietsbeleid


BEERSE - Farmabedrijf Janssen ontvangt als eerste Belgische werkgever een gouden 'Cycle Friendly Employer’-certificaat voor haar campus in Beerse. We vroegen aan mobiliteitscoördinator Tinneke Verboven waaraan Janssen de erkenning te danken heeft.

Waarom is fietsen zo belangrijk voor Janssen Pharmaceutica?

Mobiliteitscoördinator Tinneke Verboven van Janssen is trots op haar bedrijf. "We zetten al een tijd in op duurzaamheid. Het woon-werkverkeer is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe meer medewerkers met de fiets naar het werk komen, hoe minder wagens op de baan. Een bijkomend voordeel is dat fietsen naar het werk een positieve impact heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze medewerkers. Wanneer je fietst kom je mentaal tot rust. Ideaal om een werkdag te starten of af te sluiten. Daarom probeer ik zelf twee keer per week naar het werk te fietsen met mijn elektrische fiets. Het is een route van twaalf kilometer die grotendeels de vaart Dessel-Schoten volgt. Tijdens die fietsrit geniet ik van de natuur. Heerlijk!”

Hoe krijgen jullie zo veel werknemers op de fiets?

Tinneke: "De campus in Beerse is goed gelegen. Een groot aantal medewerkers woont op fietsafstand. We hebben het fietsen ook altijd aangemoedigd. Janssen Pharmaceutica was bijvoorbeeld de eerste lease-partner van KBC fietslease in België. Werknemers die verder wonen, krijgen de mogelijkheid om een e-bike of speed pedelec te leasen. De uitgestrekte campus in Beerse is bovendien autoluw. We weren wagens en zwaar verkeer zoveel mogelijk. Enkel dienstvoertuigen met een geldige reden mogen de campus binnenrijden. De parkings bevinden zich buiten de campus. Wie met de wagen komt, moet dus ook een stuk wandelen. Fietsers mogen, met aangepaste snelheid, tot aan de ingang van hun gebouw rijden. Daar beschikken ze over overdekte fietsenstallingen. En dan zijn er nog de vierendertig fietsambassadeurs die ons bedrijf rijk is. Zij helpen hun collega’s met de fiets op weg. Het mobiliteitsteam zet ook fietscampagnes op en neemt deel aan het Bike to Work-programma de Fietsersbond om de woon- werkkilometers eenvoudig bij te houden.”

Gouden CFE Certificaat

De inspanningen van Janssen worden nu bekroond. Het bedrijf krijgt als eerste in België een gouden ‘Cycle Friendly Employer’-certificate, een Europees label dat in België door de Fietsersbond wordt uitgereikt. Het certificaat bestaat in drie niveaus: een bronzen, zilveren en gouden medaille. Enkel bedrijven met een hoogstaand, creatief, innovatief, volledig en exemplarisch fietsbeleid komen in aanmerking voor een ‘Golden CFE-certificate’. Tinneke: "We investeerden de voorbije jaren enorm in alternatieve mobiliteit, met resultaat. Het certificaat de ideale manier om dat te laten zien.”

DNS Belgium is een Cycle Friendly Employer


DNS Belgium werd onlangs gecertificeerd als Cycle Friendly Employer. Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de registratie en het beheer van de Belgische domeinnamen, behaalde na een audit door de Fietsersbond een zilveren Cycle Friendly Employer Certificate. DNS Belgium ziet het certificaat als de bekroning van zijn inzet om fietsen naar het werk aan te moedigen.

"Wij willen een voortrekkersrol spelen op het vlak van duurzaamheid", zegt duurzaamheidscoördinator Arnaud Recko. "Mobiliteit speelt daarin een belangrijk rol. Ons ambitieuze mobiliteitsplan richt zich bewustwording én op concrete acties voor een groenere mobiliteit.”

Bewustmaking rond CO2-uitstoot

DNS Belgium zet zich actief in om zijn werknemers te motiveren en te informeren over CO2-uitstoot en het klimaatactieplan. Elke werknemer kreeg zijn of haar CO2-score berekend.

Fietsen aanmoedigen

DNS Belgium stimuleert fietsen met concrete maatregelen. “Wij moedigen onze medewerkers met een aangepast cafetariaplan aan om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een leasefiets met onderhoudscontract., verduidelijkt Arnaud Recko. “We voorzien een fietsvergoeding, nemen deel aan Bike to Work en campagnes als de dag van de duurzame mobiliteit, de Bike to Work Spring Challenge, de nationale applausdag voor fietsers, de Car Free Day....”

Maatregelen voor minder CO2-uitstoot

Als het even kan, geven we onze medewerkers de gelegenheid om gedeeltelijk van thuis uit te werken. Internationale congressen in het buitenland wonen we vanop afstand bij, als dat mogelijk is. Naast fietsen en thuiswerken wil DNS Belgium op andere manieren zijn CO2-uitstoot verminderen. Het leasewagenpark promoot duurzame modellen en het bedrijf moedigt de trein en deelfietsen aan. Wat er toch nog rest aan uitstoot wil DNS Belgium compenseren door bossen aan te planten in Vlaanderen en tropische bossen in het Zuiden te beschermen. Arnoud Recko: "Met deze acties voor een groenere mobiliteit willen we klimaatneutraal of zelfs klimaatpositief worden. Deze erkenning van de Fietsersbond zien we als een teken dat we goed bezig zijn. Het is een motivatie om inspanningen te blijven doen.”

KBC-HOOFDZETEL BEHAALT ZILVER


De KBC-hoofdzetel aan de Havenlaan te Brussel kreeg een zilveren Cycle Friendly Employer certificate uit handen van Mikaël Van Eeckhoudt, de directeur van de Fietsersbond. Na een zelfevaluatie kwam een expert van de Fietsersbond langs voor een audit. De expert ging na hoe de KBC-vestiging scoort op diverse aspecten van het fietsbeleid.

De hoofdzetel van KBC investeerde de afgelopen jaren sterk in fietsinfrastructuur, fietsen voor personeel en in diensten aan fietsende werknemers. De goed toegankelijke, ruime en beveiligde fietsenstalling, alsook de nieuwe douches en kleedkamers voor het personeel, scoorden hoog. Bezoekers kunnen hun fiets degelijk stallen bij de hoofdingang.

Werknemers van KBC kunnen dankzij een voordelige loonruil een fiets naar keuze leasen voor hun woon-werkverkeer. Ze ontvangen de maximale fietsvergoeding van 0,24 euro per km. In de Brusselse hoofdzetel krijgen de fietsen van het personeel een jaarlijkse technische controle.

KBC neemt bovendien deel aan Bike to Work, het programma van de Fietsersbond dat werknemers aanmoedigt om te fietsen naar het werk.

De Fietsersbond adviseert KBC om de komende jaren te investeren in een gecoördineerd fietsbeleidsplan om het volledige fietspotentieel van het personeel aan te boren. Meer fietsenstallingen en een volgehouden sensibilisering van alle medewerkers zijn belangrijke initiatieven op weg naar een gouden certificaat.

DE VLAAMSE OVERHEID BEHAALT 2 ZILVEREN CYCLE FRIENDLY CERTIFICATES


De Vlaamse Overheid behaalde een zilveren Cycle Friendly Employer Certificate voor twee vestigingen: het Herman Teirlinck- en het Hendrik Conscience-gebouw te Brussel.

Deze vestigingen van de Vlaamse Overheid scoren sterk op vlak van dienstverlening voor fietsende personeelsleden met o.a. een jaarlijks nazicht van fietsen, duidelijke communicatie over fietsvoorzieningen, mogelijkheden om fietsen te testen, het uitlenen van dienstfietsen en kortingen bij fietshandelaars. Personeelsleden kunnen makkelijk dienstfietsen ontlenen dankzij een slimme sleutelkast.

De fietsmanager van de Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het fietsbeleidsplan. Fietsen naar het werk heeft een belangrijke plaats in het project ‘Gezond leven op het werk’ dat in de hele Vlaamse Overheid loopt.

"De Cycle Friendly Employer certificatie is enerzijds een handige tool die duidelijke doelstellingen vooropstelt om als werkgever een zo fietsvriendelijk klimaat te creëren. Anderzijds is het de kers op de taart. Het is zeer fijn om te zien dat onze inspanningen geloond hebben om zo twee zilveren certificaten te behalen. Dankzij de duidelijke feedback verbeterpunten stimuleert ons dit verder om een traject uit te werken om volop te gaan voor het gouden certificaat. "
Sibert Verbinnen, Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid

EASME IS DE EERSTE 'CYCLE FRIENDLY EMPLOYER' IN BELGIË


EASME, het Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, mag zich de eerste gecertificeerde fietsvriendelijke werkgever in België noemen. Het agentschap van de Europese Commissie behaalde een Bronze Cycle Friendly Employer Certificate.

EASME is gevestigd in hartje Brussel en heeft 500 werknemers. Maar liefst 100 werknemers zijn lid van de EASME Cycling Group, een dynamische club van fietsminded collega’s die informatieve en ludieke activiteiten opzet met fietsen als rode draad. Sinds 2016 vindt jaarlijks de #velomaicampagne plaats met workshops, een wedstrijd, een fietsontbijt en een fietslunch.

EASME scoort hoog op vlak van motivatie, communicatie en dienstverlening aan fietsende collega’s. Oliver Kozak, Senior Advisor en voorzitter van de EASME Cycling Group, reageert verheugd, maar blijft ambitieus: “Voor EASME is het behalen van een Bronze Cycle Friendly Employer Certificate de kroon op het werk voor onze inspanningen van de laatste jaren. De feedback die we ontvingen is waardevol om ons bedrijf nog fietsvriendelijker te maken. Op vlak van parkeerbeleid en fietsvriendelijkheid voor klanten, kunnen we nog veel vooruitgang boeken. Het is onze de ambitie om in 2020 al een Golden Certificate te behalen!”.

Interesse bij grote werkgevers

De Fietsersbond, verantwoordelijk voor de certificering in België, kan in 2019 andere geïnteresseerde ondernemingen auditen en certificeren. Enkele grote werkgevers als KBC en de Vlaamse Overheid hopen in februari al hun certificaat van fietsvriendelijke werkgever te kunnen behalen.

Wat is CFE-certification ?

De ‘Cycle Friendly Employer’-certificates of CFE-certificates zijn de Europese labels voor fietsvriendelijke bedrijven. Ze worden uitgereikt in 16 Europese landen, waaronder België.

CFE-certification erkent de inspanningen van uw bedrijf om werknemers naar het werk te laten fietsen. Een CFE-certificate behalen, maakt uw fietsinvesteringen zichtbaar voor de buitenwereld. Met een CFE-certificate onderscheidt uw bedrijf zich als een duurzame werkgever met aandacht voor gezonde medewerkers en mobiliteit. Het is bovendien een bewijs dat uw bedrijf klaar is om uitdagingen in de toekomst aan te gaan.

Welke CFE-certificates bestaan er ?

CFE - Logo - Bronze

Bedrijven met een basisfietsbeleid die aantoonbare basisinvesteringen gedaan hebben in fietsen naar het werk, komen in aanmerking voor een ‘Bronze CFE-certificate’. De eerste resultaten van het beleid en de investeringen zijn concreet zichtbaar. Het bedrijf heeft een stevige basis gelegd om fietsen te promoten en heeft ambities om zijn fietsbeleid door te trekken in de toekomst.

CFE - Logo - Bronze

Bedrijven met een uitgewerkt fietsbeleid en een duidelijk aanwezige fietscultuur kunnen aanspraak maken op een ‘Silver CFE-certificate’. Fietsen zit in het DNA van het bedrijf. Dat bewijzen een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur, een uitgebouwd programma om fietsen aan te moedigen, investeringen in bedrijfsfietsen, een stijgend of hoog percentage fietsende werknemers, …

CFE - Logo - Bronze

Bedrijven met een hoogstaand, creatief, innovatief, volledig en exemplarisch fietsbeleid komen in aanmerking voor een ‘Golden CFE-certificate’. Het bedrijf toont aan dat fietsen de eerste vervoerskeuze is d.m.v. een uitstekende fietsinfrastructuur, een performant en volledig aanmoedigingspakket, een frequent dagelijks fietsgebruik op alle bedrijfsniveaus en in alle afdelingen.

Wie voert de CFE-certification uit ?

CFE-certification in België gebeurt door de Fietsersbond. Een expert van de Fietersbond gaat na of uw bedrijf of organisatie beantwoordt aan de Europees vastgelegde criteria voor fietsvriendelijke ondernemingen.

De Fietsersbond heeft via het programma Bike to Work 12 jaar ervaring en expertise opgebouwd in woon-werkverplaatsingen per fiets en fietsbeleid voor bedrijven: www.biketowork.be

Hoe gebeurt de CFE-certification ?

Zelfevaluatie

Stap 1: Zelfevaluatie

U ontvangt een zelfevaluatieformulier. Met dit formulier kan u nagaan of uw bedrijf voldoende scoort om een certificaat te behalen. Onze expert evalueert de zelfevaluatie, vraagt zo nodig bijkomende uitleg en geeft feedback, bv. quick wins om hogere scores te behalen.

Indien uw scores per categorie en de totaalscore voldoende zijn, komt uw bedrijf in aanmerking voor een Cycle Friendly Certification Audit.

De audit gaat na hoe uw bedrijf scoort op 5 categorieën:

1. Informatie, communicatie en motivatie
2. Coördinatie en organisatie
3. Dienstverlening
4. Infrastructuur
5. Fietsbeleid voor klanten en bezoekers

Onsite audit

Stap 2: CFE-audit

Als uw bedrijf een voldoende score behaalt op de zelfevaluatie, dient u uw scores te staven met bewijsstukken. Onze expert neemt het bewijsmateriaal door en vraagt zo nodig bijkomende info.

Als het aangeleverde bewijsmateriaal voldoende is, maakt de expert een afspraak voor een onsite audit. Tijdens dit bezoek gaat hij na of alle criteria juist gescoord werden d.m.v. een inspectie van de fietsinfrastructuur, inzage van bewijsmateriaal ter plaatse en gesprekken.

De auditor maakt een gedetailleerd rapport op met scores, feedback per criterium, aanbevelingen om uw fietsbeleid te optimaliseren en een totaalscore.

Indien de totaalscore en de scores van alle categorieën voldoende zijn, komt uw bedrijf in aanmerking voor een certficiaat.

Cycle Friendly Employer

Stap 3: Certificaat

Als uit de audit blijkt dat uw bedrijf een voldoende hoge totaalscore heeft én voldoende scoort op elke categorie afzonderlijk, ontvangt uw bedrijf een certificaat. Afhankelijk van de score gaat het om een ‘Bronze CFE-certificate’, een ‘Silver CFE-certificate’ of een ‘Golden CFE-certificate’.

Een CFE-certificate is geldig voor 3 jaar. U betaalt een licentie voor het gebruik van het CFE-logo. Raadpleeg hier de licentie-tarieven.

Na 3 jaar kan uw bedrijf opnieuw een CFE-certificatie aanvragen.

Wat is de meerwaarde van CFE-certification ?

Dankzij het behalen van een CFE-certificaat profileert uw bedrijf zich als een kwaliteitsvolle werkgever met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van werknemers en voor mobiliteit. Een CFE-certificaat behalen is een bewijs uw bedrijf in staat is om duurzaam te innoveren en om structurele veranderingen door te voeren met het oog op toekomstige uitdagingen.

Gecertificeerde bedrijven krijgen aandacht in de communicatiekanalen van de Fietsersbond en Bike to Work.

Tarieven

bedrijfsgrootte Advies, onsite audit en rapport 3-jarige licentie CFE-logo (kost per jaar)
1 – 50 werknemers 1690 € 450 €
51 – 250 werknemers 2262 € 900 €
251 – 500 werknemers 2821 € 1500 €
501 – 1000 werknemers 3393 € 1800 €
> 1000 werknemers aanbod op maat aanbod op maat

Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Het tarief voor de audit en de licentie dekt de personeelskosten voor CFE-certification en de kosten om het programma uit te voeren. Elk financieel overschot wordt door de Fietserbond vzw volledig geïnvesteerd in projecten die fietsen ten goede komen.

Investeren in fietsen loont

Meer productieve werknemers

Het aantal ziektedagen van werknemers die naar het werk fietsen ligt 1/3de lager dan van collega’s die niet fietsen. Minder ziektedagen betekent meer productieve werknemers. Fietsende werknemers hebben lagere BMI-waardes (fietsers: 24,01/autogebruikers: 25,66) en scoren opmerkelijk hoger qua welzijn (fietsers: 60,61/autogebruikers: 54,61). Werknemers die zich goed in hun vel voelen, presteren beter op de werkvloer.

Minder kosten

Het stallen van fietsen vraagt veel minder plaats dan wagens parkeren: op 1 parkeerplaats voor een auto (12 m²) kunnen tot 7 fietsen gestald worden.
Naar het werk fietsen vermindert kosten voor brandstof voor uw werknemers of uw bedrijf.

Stiptere werknemers en betere mobiliteit

Werknemers die fietsen, geraken vlotter op het werk, vinden sneller plaats voor hun fiets en komen minder vaak te laat. Fietsers ontlasten de wegen van en naar uw bedrijf en maken het beter bereikbaar. Uw bedrijf draagt bij tot een meer duurzame leefomgeving.

Getuigenissen

"De Cycle Friendly Employer certificatie is enerzijds een handige tool die duidelijke doelstellingen vooropstelt om als werkgever een zo fietsvriendelijk klimaat te creëren. Anderzijds is het de kers op de taart. Het is zeer fijn om te zien dat onze inspanningen geloond hebben om zo twee zilveren certificaten te behalen. Dankzij de duidelijke feedback verbeterpunten stimuleert ons dit verder om een traject uit te werken om volop te gaan voor het gouden certificaat. "
Sibert Verbinnen, Beleidsmedewerker Vlaamse Overheid

"Voor EASME is het behalen van een Bronze Cycle Friendly Employer Certificate een bekroning voor de inspanningen die onze organisatie de laatste jaren heeft geleverd. De concrete feedback die we ontvingen na de audit helpt ons om ons bedrijf nog fietsvriendelijker te maken. We hebben de ambitie om in 2020 een Golden Certificate behalen."
Oliver Kozak, Senior Advisor EASME & voorzitter EASME Cycling Group